Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Bất Động Sản tại Quảng Ninh

Loại giao dịch
Bán(7.767)
Cho Thuê(319)
Vị trí
Bất kỳ
Quảng Bình (3.669)
Quảng Ninh (837)
Hà Nội (681)
Hải Phòng (301)
Bắc Ninh (273)
Hồ Chí Minh (214)
Thái Bình (116)
Hà Giang (87)
Cần Thơ (78)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(4.661)
223 bất động sản
3 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫22.000.000.000
Quảng Ninh
16 phòng ngủ
16 phòng tắm
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫1.200.000.000
Quảng Ninh
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫5.800.000.000
Quảng Ninh
82 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫955.000.000
Quảng Ninh
68 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫6.800.000.000
Quảng Ninh
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫800.000.000
Quảng Ninh
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫1.280.000.000
Quảng Ninh
566 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Ninh
₫17.000.000.000
Quảng Ninh
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫1.200.000.000
Quảng Ninh
68 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫3.000.000.000
Quảng Ninh
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
54 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫750.000.000
Quảng Ninh
95 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫2.400.000.000
Quảng Ninh
84 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫2.200.000.000
Quảng Ninh
68 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫3.300.000.000
Quảng Ninh
54 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Ninh
₫5.400.000.000
Quảng Ninh
84 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫1.500.000.000
Quảng Ninh
34 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫1.250.000.000
Quảng Ninh
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫1.300.000.000
Quảng Ninh
52 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫6.490.000.000
Quảng Ninh
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫3.870.000.000
Quảng Ninh
535 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫5.700.000.000
Quảng Ninh
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫1.350.000.000
Quảng Ninh
63 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫4.000.000.000
Quảng Ninh
417 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Quảng Ninh
₫4.000.000.000
Quảng Ninh
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Quảng Ninh
₫4.890.000.000
Quảng Ninh
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
223 bất động sản