Tìm kiếm trong số 2.162.166 tin rao vặt về bất động sản trên Mitula

Giá bất động sản bán ở Việt Nam

Giá bình quân ở VN đã giảm đáng kể trong suốt 5 tháng vừa qua. Tháng vừa rồi đã giảm đáng kể xuống còn ₫327.163.808

Giá bất động sản cho thuê ở Việt Nam

Giá bình quân ở VN đã giảm đáng kể trong suốt 5 tháng vừa qua. Tháng vừa rồi đã giảm đáng kể xuống còn ₫11.939.551