Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Vĩnh Yên

Loại giao dịch
Bán(5.176)
Cho Thuê(278)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(3.167)
321 nhà
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫25.000.000
Vĩnh Phúc
163 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫17.000.000.000
Vĩnh Phúc
350 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫16.000.000.000
Vĩnh Phúc
400 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.600.000.000
Vĩnh Phúc
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫2.500.000.000
Vĩnh Phúc
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫11.000.000.000
Vĩnh Phúc
323 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫13.500.000.000
Vĩnh Phúc
1.019 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫20.000.000.000
Vĩnh Phúc
500 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫12.000.000.000
Vĩnh Phúc
250 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.380.000.000
Vĩnh Phúc
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫9.000.000.000
Vĩnh Phúc
323 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.350.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫8.890.000.000
Vĩnh Phúc
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.530.000.000
Vĩnh Phúc
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫7.300.000.000
Vĩnh Phúc
104 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫9.000.000.000
Vĩnh Phúc
2 phòng ngủ
4 phòng tắm
147 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.200.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.200.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.200.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.100.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.200.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫6.000.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.200.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.200.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Vĩnh Phúc
₫1.100.000.000
Vĩnh Phúc
Vico
Xem chi tiết