Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Vĩnh Cửu

Loại giao dịch
Bán(733)
Cho Thuê(85)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(486)
53 nhà
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai
₫1.800.000.000
Vĩnh Cửu, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai
₫1.780.000.000
Vĩnh Cửu, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai
₫1.750.000.000
Vĩnh Cửu, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.200.000.000
Đồng Nai
105 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.200.000.000
Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫5.000.000.000
Đồng Nai
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.250.000.000
Đồng Nai
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.100.000.000
Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.980.000.000
Đồng Nai
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.670.000.000
Đồng Nai
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫28.000.000.000
Đồng Nai
1.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.400.000.000
Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.850.000.000
Đồng Nai
124 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.200.000.000
Đồng Nai
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.930.000.000
Đồng Nai
85 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.800.000.000
Đồng Nai
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.450.000.000
Đồng Nai
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫4.350.000.000
Đồng Nai
132 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫3.900.000.000
Đồng Nai
147 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.460.000.000
Đồng Nai
1.125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫1.600.000.000
Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫3.650.000.000
Đồng Nai
124 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.450.000.000
Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫2.800.000.000
Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫850.000.000
Đồng Nai
48 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
53 nhà