Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Văn Giang

Loại giao dịch
Bán(14.428)
Cho Thuê(1.283)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(10.356)
179 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫11.500.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
105 m²
5 ngày + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫6.000.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫50.000.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
300 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫5.500.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
48 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫4.510.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
161 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫7.900.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫2.750.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
108 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫12.800.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
85 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫10.400.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫12.000.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
87 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫17.500.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫7.000.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
5 phòng ngủ
54 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫18.400.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫2.550.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
92 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫3.640.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
96 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫16.500.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.900.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
2 phòng ngủ
67 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.150.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
29 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.480.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
35 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.190.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
29 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫6.000.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
70 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.250.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
45 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.390.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
375 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫2.600.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
83 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Văn Giang, Hưng Yên
₫1.080.000.000
Văn Giang, Hưng Yên
30 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết