Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Thuận An

Loại giao dịch
Bán(70.021)
Cho Thuê(8.474)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(50.396)
1.698 nhà
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Thuận An, Bình Dương
₫1.030.000.000
Thuận An, Bình Dương
32 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.200.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
78 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫6.080.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
67 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫8.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
873 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫3.700.000.000
Bến Cát, Bình Dương
160 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.850.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
125 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
125 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫10.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
396 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
74 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫7.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
1.765 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.400.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
108 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.950.000.000
Bến Cát, Bình Dương
65 m²
28 thg 1, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.900.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.950.000.000
Bình Dương
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫6.800.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
656 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.800.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫6.000.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫8.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
1.125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.200.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
108 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.000.000.000
Bến Cát, Bình Dương
4 phòng ngủ
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫6.600.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
76 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫6.800.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
1.337 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.550.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
686 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫380.000.000
Bình Dương
100 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.750.000.000
Bình Dương
1 phòng ngủ
118 m²
Datnen
Xem chi tiết
1.698 nhà