Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Thọ Xuân

Loại giao dịch
Bán(22.399)
Cho Thuê(417)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(14.102)
15 nhà
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫500.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫4.500.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫40.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
45 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫3.900.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫8.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫3.900.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫3.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫3.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa
₫5.000.000.000
Thanh Hóa
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫7.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫1.300.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫6.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫3.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Biệt Thự Bán
CẬP NHẬT
Biệt Thự để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫50.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫8.000.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "nhà thọ xuân"
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫2.450.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
165 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.160.000.000
Thanh Hóa
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫1.950.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫3.500.000.000
Thanh Hóa
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
530 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫1.300.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
87 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫950.000.000
Thanh Hóa
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
78 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.990.000.000
Thanh Hóa
5 phòng ngủ
3 phòng tắm
190 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.880.000.000
Thanh Hóa
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫3.400.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
78 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.000.000.000
Thanh Hóa
875 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.200.000.000
Thanh Hóa
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫1.700.000.000
Thanh Hóa
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫2.100.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.000.000.000
Thanh Hóa
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.600.000.000
Thanh Hóa
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
15 nhà
  • 1