Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Thái Bình

Loại giao dịch
Bán(10.386)
Cho Thuê(996)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(6.834)
81 nhà
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫2.450.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫5.000.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫2.500.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫2.000.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫820.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.600.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫2.200.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫2.600.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫10.800.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.550.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.850.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫14.000.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫5.000.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫2.500.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫5.500.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫1.550.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫5.500.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫4.100.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thái Bình, Thái Bình
₫3.700.000.000
Thái Bình, Thái Bình
Vico
Xem chi tiết
81 nhà