Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Tân Uyên

Loại giao dịch
Bán(2.314)
Cho Thuê(205)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.576)
319 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.850.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.950.000.000
Bình Dương
72 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.900.000.000
Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫3.550.000.000
Bình Dương
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.950.000.000
Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.700.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.150.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.400.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫4.750.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.490.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.550.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫850.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫3.500.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.200.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.000.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.800.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.100.000.000
Bình Dương
60 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫280.000.000
Bình Dương
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫759.000.000
Bình Dương
64 m²
Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫650.000.000
Bình Dương
190 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫350.000.000
Bình Dương
64 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫100.000.000
Bình Dương
75 m²
Datnen
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫420.000.000
Bình Dương
100 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫759.000.000
Bình Dương
64 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫759.000.000
Bình Dương
64 m²
Datnen
Xem chi tiết