Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Phan Thiết

Loại giao dịch
Bán(67.257)
Cho Thuê(1.858)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(32.845)
423 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫351.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
120 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫8.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫7.700.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫6.300.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫7.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫1.200.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫1.920.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫1.980.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫3.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫2.400.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫6.999.999.999
Phan Thiết, Bình Thuận
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫2.200.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫11.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
4 phòng ngủ
5 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫7.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
10 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫15.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
Muaban
Xem chi tiết
2 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫10.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫11.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫3.200.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫6.500.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫8.643.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫8.800.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
5 phòng ngủ
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫6.500.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
16 phòng ngủ
6 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫7.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
Muaban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫6.000.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Phan Thiết, Bình Thuận
₫12.200.000.000
Phan Thiết, Bình Thuận
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết