Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Phú Giáo

Loại giao dịch
Bán(69.556)
Cho Thuê(8.601)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(49.833)
376 nhà
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫1.900.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
2 phòng ngủ
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.930.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
608 m²
5 ngày + 15 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.600.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.200.000.000
Bình Dương
80 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.730.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
74 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫7.140.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
64 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.900.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.600.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
962 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.900.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
95 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.500.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.950.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
998 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫2.000.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.750.000.000
Bình Dương
1 phòng ngủ
118 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫850.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
25 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.200.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
918 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫2.400.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.900.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫4.500.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫3.700.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫3.300.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.800.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.800.000.000
Bình Dương
Vico
Xem chi tiết