Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Nhơn Trạch

Loại giao dịch
Bán(1.659)
Cho Thuê(147)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.239)
79 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫3.940.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
127 m²
2 tuần + 19 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫15.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
1.249 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫1.800.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫3.810.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
141 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫2.100.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
71 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫1.300.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫1.660.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
83 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫1.050.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
576 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫7.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
442 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫970.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫2.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
142 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫9.500.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫2.510.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
175 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫2.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫1.450.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
89 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫1.980.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
141 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫5.630.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫280.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
25 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫950.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
36 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫15.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫2.050.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
5 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫4.100.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫7.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
3 phòng ngủ
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫17.000.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
₫600.000.000
Nhơn Trạch, Đồng Nai
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
79 nhà