Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Long Thành

Loại giao dịch
Bán(48.361)
Cho Thuê(4.777)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(33.171)
283 nhà
8 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫1.200.000.000
Long Thành, Đồng Nai
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫5.000.000.000
Long Thành, Đồng Nai
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
12 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫2.000.000.000
Long Thành, Đồng Nai
4 phòng ngủ
5 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
8 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫4.700.000.000
Long Thành, Đồng Nai
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫5.300.000.000
Long Thành, Đồng Nai
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫9.900.000.000
Long Thành, Đồng Nai
5 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫12.000.000.000
Long Thành, Đồng Nai
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
25 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫12.000.000.000
Long Thành, Đồng Nai
6 phòng ngủ
7 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫2.000.000.000
Long Thành, Đồng Nai
4 phòng ngủ
5 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫4.800.000.000
Long Thành, Đồng Nai
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
12 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫1.300.000.000
Long Thành, Đồng Nai
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
14 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫3.300.000.000
Long Thành, Đồng Nai
Muaban
Xem chi tiết
27 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Long Thành, Đồng Nai
₫5.300.000.000
Long Thành, Đồng Nai
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
Muaban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫915.000.000
Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
100 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫225.000.000
Đồng Nai
100 m²
10 thg 11, 2023 in Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.100.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫550.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
95 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
164 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫7.690.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
105 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
78 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
98 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
126 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫5.000.000.000
Đồng Nai
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đồng Nai
₫8.300.000.000
Đồng Nai
525 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết