Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Nhà tại Long Thành

117.070 nhà
Sự thực thú vị về Nhà Long Thành

43% của nhà bán có hình ảnh. Trung bình một tìm kiếm cho Nhà Long Thành có 4,1 quảng cáo kèm hình ảnh.

Cơ quan bất động sản có sẵn trong Long Thành với nhà bán là Hằng Phạm, Trần Huỳnh Đức và Nguyễn Tí.

Để thu hẹp sự tìm kiếm Nhà Long Thành bạn có thể thử các từ khóa sau đây Nhà Long Thành, Nhà Xưởng Kiên Cố Long Thành, Nhà Đối Diện Chợ Long Thành. Bạn cũng có thể thử một cái gì đó khác nhau như: Nhà 2 Lầu Long Thành hoặc Nhà Trệt 2 Lầu Long Thành.

Cập nhật lần cuối
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
Ảnh
hình ảnh kèm theo(50.915)
Nhà tại Long Thành