Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Hải Dương

Loại giao dịch
Bán(260.808)
Cho Thuê(32.202)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(171.065)
1.199 nhà
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
86 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.480.000.000
Hải Dương, Hải Dương
42 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫19.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
174 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.780.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2 phòng ngủ
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.250.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2 phòng ngủ
625 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.850.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
55 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.750.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
441 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.450.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.550.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
52 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.950.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫5.880.000.000
Hải Dương, Hải Dương
675 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.350.000.000
Hải Dương, Hải Dương
4 phòng ngủ
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.310.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1 phòng ngủ
588 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.550.000.000
Hải Dương, Hải Dương
112 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫90.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
53 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫28.000.000
Hải Dương, Hải Dương
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫90.000.000
Hải Dương, Hải Dương
32 m²
Datnen
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.950.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.880.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.200.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
468 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.550.000.000
Hải Dương, Hải Dương
81 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.600.000.000
Hải Dương, Hải Dương
52 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫7.500.000.000
Hải Dương, Hải Dương
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.680.000.000
Hải Dương, Hải Dương
45 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.500.000.000
Hải Dương, Hải Dương
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.199 nhà