1.816

Nhà tại Hải Dương

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
48 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫225.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
446 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.750.000.000
Hải Dương, Hải Dương
68 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.350.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
443 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.400.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
45 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.680.000.000
Hải Dương, Hải Dương
63 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
4 phòng ngủ
50 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.280.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
605 m²
26 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.720.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
607 m²
26 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.150.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
56 m²
19 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.300.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
942 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.690.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2 phòng ngủ
466 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.250.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
625 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.680.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
831 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.980.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.850.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
76 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.380.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
61 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.980.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.000.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.250.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2 phòng ngủ
521 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.300.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1 phòng ngủ
522 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.350.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
643 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.480.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.100.000.000
Hải Dương, Hải Dương
4 phòng ngủ
54 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.980.000.000
Hải Dương, Hải Dương
3 phòng ngủ
62 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search