Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Dĩ An

Loại giao dịch
Bán(70.999)
Cho Thuê(7.322)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(46.665)
2.013 nhà
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Dĩ An, Bình Dương
₫690.000.000
Dĩ An, Bình Dương
110 m²
BanNhaBinhDuong
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Dĩ An, Bình Dương
₫1.660.000.000
Dĩ An, Bình Dương
57 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Dĩ An, Bình Dương
₫1.800.000.000
Dĩ An, Bình Dương
54 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.500.000.000
Bình Dương
105 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫2.750.000.000
Bình Dương
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
118 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫6.000.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
59 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.980.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.180.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.230.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
69 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.550.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.800.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.000.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
212 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.750.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
105 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫5.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
82 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.200.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
621 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.800.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫2.850.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.700.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
784 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.620.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫2.520.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
59 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Bình Dương
₫1.950.000.000
Bình Dương
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫950.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
48 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2.013 nhà