Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Buôn Ma Thuột

Loại giao dịch
Bán(1.586)
Cho Thuê(53)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.246)
543 nhà
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫3.200.000.000
Đắk Lắk
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
105 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫1.500.000.000
Đắk Lắk
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
201 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫5.700.000.000
Đắk Lắk
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.100.000.000
Đắk Lắk
500 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.400.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
141 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.300.000.000
Đắk Lắk
1 phòng tắm
109 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.700.000.000
Đắk Lắk
132 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫8.990.000.000
Đắk Lắk
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.800.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
165 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫3.300.000.000
Đắk Lắk
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.680.000.000
Đắk Lắk
138 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.100.000.000
Đắk Lắk
49 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫5.800.000.000
Đắk Lắk
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫4.200.000.000
Đắk Lắk
2 phòng ngủ
3 phòng tắm
116 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫3.500.000.000
Đắk Lắk
119 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.750.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
85 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫3.250.000.000
Đắk Lắk
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫5.800.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫2.650.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
85 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫1.950.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
76 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫3.000.000.000
Đắk Lắk
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
92 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫3.350.000.000
Đắk Lắk
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫22.000.000.000
Đắk Lắk
20 phòng ngủ
20 phòng tắm
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫5.600.000.000
Đắk Lắk
1.375 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫7.000.000.000
Đắk Lắk
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết