Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Bỉm Sơn

Loại giao dịch
Bán(51)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(24)
1 nhà
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Thanh Hóa
₫7.000.000.000
Thanh Hóa
144 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "nhà bỉm sơn"
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.500.000.000
Thanh Hóa
108 m²
2 tuần + 19 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.250.000.000
Thanh Hóa
945 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.980.000.000
Thanh Hóa
97 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫1.300.000.000
Thanh Hóa
87 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫1.950.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫950.000.000
Thanh Hóa
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
78 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫3.300.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
78 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.550.000.000
Thanh Hóa
259 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.990.000.000
Thanh Hóa
5 phòng ngủ
3 phòng tắm
190 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.600.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.500.000.000
Thanh Hóa
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.200.000.000
Thanh Hóa
5 phòng ngủ
2 phòng tắm
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.200.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫7.000.000.000
Thanh Hóa
170 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫10.600.000.000
Thanh Hóa
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
104 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫3.700.000.000
Thanh Hóa
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.500.000.000
Thanh Hóa
98 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫4.200.000.000
Thanh Hóa
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.000.000.000
Thanh Hóa
2 phòng ngủ
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫2.000.000.000
Thanh Hóa
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.500.000.000
Thanh Hóa
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.500.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫9.500.000.000
Thanh Hóa
122 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫1.900.000.000
Thanh Hóa
66 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫15.000.000.000
Thanh Hóa
350 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa
₫6.500.000.000
Thanh Hóa
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
₫500.000.000
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
Thỏa Thuận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thanh Hóa, Thanh Hóa
Thỏa Thuận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
Vico
Xem chi tiết
1 nhà
  • 1