Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Bắc Giang

Loại giao dịch
Bán(5.699)
Cho Thuê(240)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(3.809)
193 nhà
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫2.600.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫2.600.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.800.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.700.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫6.200.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.500.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫2.150.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.420.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫2.000.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫2.400.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫3.800.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫4.700.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.600.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.568.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫4.000.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫1.400.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫600.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
1 phòng ngủ
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫300.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
2 phòng ngủ
Muaban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫25.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫6.200.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫4.000.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫500.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫12.000.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫225.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Bắc Giang, Bắc Giang
₫500.000.000
Bắc Giang, Bắc Giang
Vico
Xem chi tiết