Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Đà Nẵng

Loại giao dịch
Bán(66.855)
Cho Thuê(6.178)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(43.683)
12.045 nhà
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫4.000.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
60 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.050.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
52 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.700.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
56 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.270.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
70 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫26.000.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
110 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫13.200.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫8.000.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
210 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.120.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
41 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫4.200.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
4 phòng ngủ
5 phòng tắm
51 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫3.650.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
112 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.800.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
97 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.750.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
95 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫16.000.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
345 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫13.500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
250 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫14.500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
115 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.150.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
54 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.930.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
100 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.900.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
54 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.900.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
80 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫9.300.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
1.495 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
667 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫21.000.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
71 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.850.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
150 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫2.600.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
50 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Đà Nẵng, Đà Nẵng
₫4.500.000.000
Đà Nẵng, Đà Nẵng
52 m²
1 tuần + 18 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
12.045 nhà