75

Bất Động Sản tại Nam Giang

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫15.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
400 m²
4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫13.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
400 m²
4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫13.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
400 m²
4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.480.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
1.284 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.190.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
130 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫888.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
190 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.650.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫4.800.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
400 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.300.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.190.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
2 phòng tắm
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.800.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
223 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫19.900.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
345 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.750.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.250.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
155 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫15.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
435 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫12.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
435 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫4.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
400 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫35.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
297 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫13.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
320 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫18.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
622 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.950.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
104 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫30.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
105 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫16.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
350 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫9.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
297 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫4.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
5 phòng ngủ
7 phòng tắm
345 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save