92.903

Bất Động Sản tại Hồ Chí Minh

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
175 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫7.200.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
5 phòng ngủ
5 phòng tắm
48 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
65 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫12.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
1.225 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.470.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
36 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫9.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
75 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.900.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
94 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.100.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
50 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.200.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
5 phòng ngủ
3 phòng tắm
70 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.900.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
65 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.800.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
57 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.900.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
39 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫9.300.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
74 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫2.990.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
30 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.100.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
68 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.800.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
57 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.900.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
75 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.250.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
38 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫8.900.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
74 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
69 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
44 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫15.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
53 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
88 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.650.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
33 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫7.300.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
130 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search