Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Bất Động Sản tại Hồ Chí Minh

Loại giao dịch
Bán(293.451)
Cho Thuê(94.537)
Vị trí
Hồ Chí Minh (321.949)
Bất kỳ
Hồ Chí Minh(286.096)
Hà Nội(13.331)
Đà Nẵng(1.108)
Hải Phòng(408)
Vũng Tàu(322)
Bắc Ninh(246)
Quảng Ninh(166)
Hòa Bình(146)
Bình Long(118)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(261.736)
104.092 bất động sản
20 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.339.355.713
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
20 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫8.700.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
20 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫8.200.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
13 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫23.484.007.856
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
10 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫22.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
19 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫8.093.329.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
10 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫17.978.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
19 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.564.960.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
CẬP NHẬT
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
19 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫45.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
1 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
24 anh
Căn hộ Bán
CẬP NHẬT
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫10.100.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
13 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫16.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
12 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫15.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
5 phòng ngủ
4 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫15.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
9 anh
Căn hộ Bán
CẬP NHẬT
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫9.300.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
7 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫7.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
12 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫19.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
7 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫11.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
24 anh
Căn hộ Bán
CẬP NHẬT
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫14.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
2 ngày + 13 giờ ago in Dotproperty
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫40.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
195 m²
3 ngày + 13 giờ ago in luachonnhadat.vn
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫16.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
84 m²
3 ngày + 13 giờ ago in luachonnhadat.vn
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.700.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
32 m²
3 ngày + 13 giờ ago in luachonnhadat.vn
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.600.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
76 m²
3 ngày + 13 giờ ago in luachonnhadat.vn
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫39.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
5 phòng ngủ
5 phòng tắm
144 m²
3 ngày + 13 giờ ago in luachonnhadat.vn
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.600.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
99 m²
3 ngày + 13 giờ ago in luachonnhadat.vn
Xem chi tiết
104.092 bất động sản