2.190

Bất Động Sản tại Hải Phòng

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫7.300.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
96 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
10 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫7.600.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
Dotproperty
Xem chi tiết
8 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.150.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
Dotproperty
Xem chi tiết
15 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫4.800.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
11 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.300.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.400.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
13 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.350.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
14 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫6.550.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
Dotproperty
Xem chi tiết
11 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫30.000.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
5 phòng ngủ
5 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
7 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.650.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
10 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.300.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
6 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.700.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
10 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.300.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
15 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.300.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
15 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫5.600.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
15 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫4.500.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
12 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫4.800.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
15 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.300.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
6 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫4.450.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
5 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.000.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
Dotproperty
Xem chi tiết
12 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.650.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
12 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.500.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
10 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫2.600.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
14 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫3.200.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
10 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Hải Phòng, Hải Phòng
₫18.750.000.000
Hải Phòng, Hải Phòng
Dotproperty
Xem chi tiết
Save search