Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà cho thuê tại Cần Thơ

Vị trí
Bất kỳ
Loại nhà
Bất kỳ
Căn hộ(1)
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫5.000.000
₫5.000.000 - ₫10.000.000
₫10.000.000 - ₫15.000.000
₫15.000.000 - ₫20.000.000
₫20.000.000 - ₫25.000.000
₫25.000.000 - ₫40.000.000
₫40.000.000 - ₫55.000.000
₫55.000.000 - ₫70.000.000
₫70.000.000 - ₫85.000.000
₫85.000.000 - ₫100.000.000
₫100.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1)
Truy vấn liên quan đến "cho thuê nhà thơ":
1.112 nhà cho thuê
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫6.500.000
Cần Thơ, Cần Thơ
80 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫7.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
1 phòng ngủ
2 phòng tắm
108 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫12.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
60 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫14.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
70 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.500.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
99 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫4.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
70 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫9.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
50 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
80 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫6.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
60 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫7.200.000
Cần Thơ, Cần Thơ
1 phòng ngủ
2 phòng tắm
35 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫15.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫4.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
30 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
MỚI
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫6.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
84 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫7.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
30 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫6.500.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
95 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫13.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
Vico
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫8.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
76 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫5.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫10.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫6.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
3 phòng tắm
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫7.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
42 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫12.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
5 phòng ngủ
4 phòng tắm
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Cho Thuê
Nhà để cho thuê tại Cần Thơ, Cần Thơ
₫10.000.000
Cần Thơ, Cần Thơ
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.112 nhà cho thuê