Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Bất Động Sản tại Biên Hòa

Loại giao dịch
Bán(29.748)
Cho Thuê(2.220)
Vị trí
Đồng Nai (4.311)
Bất kỳ
Hà Nội(7.556)
Đà Nẵng(2.692)
Hồ Chí Minh(1.900)
Biên Hòa(1.228)
Vũng Tàu(895)
Bắc Ninh(448)
Khánh Sơn(448)
Thanh Hóa(316)
Quảng Ninh(299)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(20.056)
863 bất động sản
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
94 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
83 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫29.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
345 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.350.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.100.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.250.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫5.700.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
798 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫11.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
430 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Phòng trọ Bán
MỚI
Phòng trọ để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.250.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
235 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫14.600.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
210 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.380.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫35.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
413 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫550.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫690.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
85 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
95 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.350.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
28 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫34.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
280 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
307 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫8.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
164 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫750.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫7.650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
257 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫5.800.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
87 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.420.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
863 bất động sản