956

Bất Động Sản tại Biên Hòa

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫5.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
515 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫15.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
160 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.600.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
100 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.280.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
89 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫53.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
10.000 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
40 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
150 m²
1 ngày + 4 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.700.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
98 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫5.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
88 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
1 phòng tắm
128 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫14.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
5 phòng ngủ
4 phòng tắm
154 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.680.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
160 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
127 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
40 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
160 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫10.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
67 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫26.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
240 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.890.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
160 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
100 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.590.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
108 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
140 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
90 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫915.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
80 m²
23 thg 6, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫920.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
285 m²
23 thg 6, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search