Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Vũng Tàu

Loại giao dịch
Bán(9.351)
Cho Thuê(414)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(6.717)
2.586 đất
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫1.700.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
173 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫24.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫6.700.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫1.150.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫9.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫3.600.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫9.800.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫1.350.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫6.500.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫13.800.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫1.900.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫13.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫13.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫4.500.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫2.850.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫22.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫3.350.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫4.300.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫9.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫2.450.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫3.400.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫32.000.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫2.500.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫1.550.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
₫7.500.000.000
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Vico
Xem chi tiết
2.586 đất