Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Thái Nguyên

Loại giao dịch
Bán(6.937)
Cho Thuê(295)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(4.282)
661 đất
6 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫450.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
100 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫23.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
300 m²
Datnen
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫28.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
96 m²
Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫23.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
300 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫28.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
96 m²
Datnen
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫32.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
CẬP NHẬT
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫35.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
CẬP NHẬT
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫35.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫33.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫28.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
110 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫23.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
300 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫35.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫28.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
120 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
CẬP NHẬT
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫35.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫28.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
96 m²
Datnen
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫35.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫23.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
300 m²
Datnen
Xem chi tiết
8 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫28.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫20.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫35.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫70.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫21.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
160 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫23.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
300 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫23.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
300 m²
Datnen
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫32.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
661 đất