Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Dĩ An

Loại giao dịch
Bán(49.437)
Cho Thuê(1.364)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(33.238)
1.899 đất
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Dĩ An, Bình Dương
₫2.400.000.000
Dĩ An, Bình Dương
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.050.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
1.666 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.650.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
741 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.220.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
114 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.950.000.000
Bến Cát, Bình Dương
517 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Bình Dương
₫1.100.000.000
Bình Dương
100 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫6.950.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
11.515 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫348.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
75 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫900.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
80 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫15.000.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
317 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.600.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
100 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫889.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
70 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.250.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
69 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.500.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
80 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫889.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
65 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.600.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
156 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫3.000.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
3.149 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫390.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
250 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫9.000.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
883 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫320.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
1.000 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫4.600.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
829 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫2.900.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
102 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Phú Giáo, Bình Dương
₫994.000.000
Phú Giáo, Bình Dương
75 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫1.550.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
161 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Thủ Dầu Một, Bình Dương
₫3.030.000.000
Thủ Dầu Một, Bình Dương
655 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.899 đất