Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Buôn Ma Thuột

Loại giao dịch
Bán(2.105)
Cho Thuê(15)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.557)
1.465 đất
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Buôn Hồ, Đắk Lắk
₫280.000.000
Buôn Hồ, Đắk Lắk
1 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Buôn Hồ, Đắk Lắk
₫220.000.000
Buôn Hồ, Đắk Lắk
90 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Buôn Hồ, Đắk Lắk
₫2.600.000.000
Buôn Hồ, Đắk Lắk
340 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.090.000.000
Đắk Lắk
220 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫42.000.000.000
Đắk Lắk
9.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.100.000.000
Đắk Lắk
210 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫980.000.000
Đắk Lắk
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.550.000.000
Đắk Lắk
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.350.000.000
Đắk Lắk
240 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.470.000.000
Đắk Lắk
182 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.600.000.000
Đắk Lắk
115 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.300.000.000
Đắk Lắk
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.120.000.000
Đắk Lắk
116 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.500.000.000
Đắk Lắk
280 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.600.000.000
Đắk Lắk
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.480.000.000
Đắk Lắk
525 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.400.000.000
Đắk Lắk
117 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.500.000.000
Đắk Lắk
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.580.000.000
Đắk Lắk
110 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫4.200.000.000
Đắk Lắk
240 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.600.000.000
Đắk Lắk
357 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.400.000.000
Đắk Lắk
116 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫5.900.000.000
Đắk Lắk
400 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.770.000.000
Đắk Lắk
125 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫2.990.000.000
Đắk Lắk
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
1.465 đất