Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Đất tại Đà Lạt

Loại giao dịch
Bán(7.175)
Cho Thuê(149)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(4.875)
3.121 đất
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫14.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
279 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫8.200.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
75 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫5.500.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
53 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫10.200.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
291 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫10.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
162 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫10.500.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫7.500.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
216 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫5.700.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
72 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫8.300.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
96 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫27.350.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
547 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫25.500.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
258 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫7.500.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
216 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫6.800.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
99 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫37.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
1.444 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫9.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
250 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫14.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
3.058 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫13.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
287 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫9.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
142 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫3.850.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
202 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫10.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
360 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫7.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫13.500.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
137 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫13.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
287 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫7.000.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
500 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đà Lạt, Lâm Đồng
₫6.200.000.000
Đà Lạt, Lâm Đồng
2.500 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3.121 đất