Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Quỳnh Lưu

Loại giao dịch
Bán(105)
Cho Thuê(16)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(65)
1 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nghệ An
₫3.500.000.000
Nghệ An
400 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "nhà quỳnh lưu"
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nghệ An
Thỏa Thuận
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nghệ An
₫5.500.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Nghệ An
Thỏa Thuận
Nghệ An
5 ngày + 13 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nghệ An
₫8.000.000.000
Nghệ An
215 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nghệ An
₫3.010.000.000
Nghệ An
275 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
Thỏa Thuận
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Bán
Bất động sản để bán tại Nghệ An
₫225.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
₫1.200.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
Thỏa Thuận
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
Thỏa Thuận
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
₫1.200.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
₫1.100.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Nghệ An
₫6.400.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Nghệ An
₫1.200.000.000
Nghệ An
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫13.000.000.000
84 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫23.000.000.000
5 phòng ngủ
4 phòng tắm
100 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫12.000.000.000
128 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán
₫3.000.000.000
70 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫4.000.000.000
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
35 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán
₫4.000.000.000
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
37 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫3.000.000.000
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
50 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫21.000.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
70 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫4.000.000.000
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
38 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán
₫19.000.000.000
62 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán
Thỏa Thuận
5 phòng ngủ
4 phòng tắm
41 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫3.000.000.000
35 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán
₫21.000.000.000
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
70 m²
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
Thỏa Thuận
3 ngày + 13 giờ ago in tinbds
Xem chi tiết
1 nhà
  • 1