6

Bất Động Sản tại Hương Trà

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Thừa Thiên Huế
₫14.100.000.000
Thừa Thiên Huế
270 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Thừa Thiên Huế
₫4.000.000.000
Thừa Thiên Huế
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Thừa Thiên Huế
₫3.800.000.000
Thừa Thiên Huế
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Thừa Thiên Huế
₫4.000.000.000
Thừa Thiên Huế
106 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Thừa Thiên Huế
₫1.400.000.000
Thừa Thiên Huế
Vico
Xem chi tiết
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Thừa Thiên Huế
₫3.800.000.000
Thừa Thiên Huế
Vico
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "hương trà"
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫2.550.000.000
Thừa Thiên Huế
155 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫6.200.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
100 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Thừa Thiên Huế
₫13.000.000.000
Thừa Thiên Huế
150 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫919.000.000
Thừa Thiên Huế
835 m²
2 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Bán
Bất động sản bán tại Thừa Thiên Huế
₫870.000.000
Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
55 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Phonhadat
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫995.000.000
Thừa Thiên Huế
63 m²
23 thg 6, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫7.670.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
Thỏa Thuận
Thừa Thiên Huế
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫620.000.000
Thừa Thiên Huế
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Bán
Bất động sản bán tại Thừa Thiên Huế
₫6.700.000.000
Thừa Thiên Huế
Phonhadat
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫2.020.000.000
Thừa Thiên Huế
193 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫735.000.000
Thừa Thiên Huế
116 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫1.720.000.000
Thừa Thiên Huế
224 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫1.100.000.000
Thừa Thiên Huế
74 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫1.280.000.000
Thừa Thiên Huế
111 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫2.630.000.000
Thừa Thiên Huế
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.350.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
61 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫5.920.000.000
Thừa Thiên Huế
296 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫22.000.000
Thừa Thiên Huế
248 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫3.850.000.000
Thừa Thiên Huế
164 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫3.670.000.000
Thừa Thiên Huế
144 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Thừa Thiên Huế
₫1.580.000.000
Thừa Thiên Huế
1.225 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
Thỏa Thuận
Huế, Thừa Thiên Huế
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Thừa Thiên Huế
₫2.350.000.000
Thừa Thiên Huế
1.933 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search