Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Loại giao dịch
Bán(3)
Vị trí
Đắk Lắk (2)
Bất kỳ
Lăk(1)
Loại nhà
Bất kỳ
Đất(2)
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1)
Chúng tôi không thể tìm thấy kết quả cho tìm kiếm của bạn nhưng bạn có thể quan tâm các danh sách này
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫700.000.000
Đắk Lắk
495 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫200.000.000
Đắk Lắk
255 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫850.000.000
Đắk Lắk
5.000 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.010.000.000
Đắk Lắk
1.250 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫3.800.000.000
Đắk Lắk
22.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫10.000.000.000
Đắk Lắk
9.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫690.000.000
Đắk Lắk
230 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.250.000.000
Đắk Lắk
11.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
Thỏa Thuận
Đắk Lắk
19.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫500.000.000
Đắk Lắk
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫270.000.000
Đắk Lắk
288 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫250.000.000
Đắk Lắk
1.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫800.000.000
Đắk Lắk
325 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.499.000.000
Đắk Lắk
Muaban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫549.000.000
Đắk Lắk
4.400 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Đắk Lắk
₫1.780.000.000
Đắk Lắk
204 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Lăk, Đắk Lắk
₫2.500.000.000
Lăk, Đắk Lắk
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất để bán tại Lăk, Đắk Lắk
₫1.250.000.000
Lăk, Đắk Lắk
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Lăk, Đắk Lắk
₫200.000.000
Lăk, Đắk Lắk
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Buôn Hồ, Đắk Lắk
₫350.000.000
Buôn Hồ, Đắk Lắk
1.544 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất để bán tại Buôn Hồ, Đắk Lắk
₫1.680.000.000
Buôn Hồ, Đắk Lắk
660 m²
Datnen
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Đắk Lắk
₫1.750.000.000
Đắk Lắk
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán
₫4.000.000.000
Dichvubds.vn
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán
₫1.200.000.000
650 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất để bán
₫520.000.000
600 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết