Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Villa 3 5 t ng kh nh s n Bất động sản

1 bất động sản
Nam Hội An City Khu Đô Thị Nồi Rang Hội An
CẬP NHẬT
Biệt Thự
Bán
Nam Hội An City Khu Đô Thị Nồi Rang Hội An
Đã xem
Thỏa Thuận
150 m²
Chuẩn 5. ️ ch ủ đầ u t ư fvg c ó kinh nghi ệ m v ề du l ị ch – nghỉ d ưỡ ng & kh á ch sn. L ư u tr ú. V ị tr í: n ằ m tr ê n tuy ế n đườ ng huy ế t m ạ ch v õ ch í c ô ng k ế t n ố i c á c...
1 ngày + 4 hours ago in Enbac - Enbac
Xem chi tiết
Chuẩn 5. ️ ch ủ đầ u t ư fvg c ó kinh nghi ệ m v ề du l ị ch – nghỉ d ưỡ ng & kh á ch sn. L ư u tr ú. V ị tr í: n ằ m tr ê n tuy ế n đườ ng huy ế t m ạ ch v õ ch í c ô ng k ế t n ố i c á c...
1 bất động sản
Loại giao dịch
Bán(1)
Vị trí
Bất kỳ
Loại nhà
Bất kỳ
Biệt Thự(1)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm