Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Loại giao dịch
Bán(2)
Vị trí
Bất kỳ
Loại nhà
Bất kỳ
Căn hộ(1)
Nhà mặt phố(1)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Chúng tôi không thể tìm thấy kết quả cho tìm kiếm của bạn nhưng bạn có thể quan tâm các danh sách này
6 anh
Biệt Thự Bán
CẬP NHẬT
Biệt Thự để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫45.000.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
3 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫5.500.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
74 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫1.800.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
50 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫3.600.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
1 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
9 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫2.900.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
1 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
23 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫3.500.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
1 phòng ngủ
3 tuần + 2 ngày ago in Dotproperty
Xem chi tiết
5 anh
Bán
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫3.203.117.000
Nha Trang, Khánh Hòa
1 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
2 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫1.880.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
622 m²
SanBatDongSan
Xem chi tiết
Xemảnh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫33.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
Dotproperty
Xem chi tiết
30 anh
Biệt Thự Bán
CẬP NHẬT
Biệt Thự để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
Thỏa Thuận
Nha Trang, Khánh Hòa
4 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
15 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫28.000.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
2 phòng ngủ
446 m²
Dotproperty
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫19.300.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
154 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫1.120.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
791 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
10 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
Thỏa Thuận
Nha Trang, Khánh Hòa
4 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
19 anh
Biệt Thự Bán
MỚI
Biệt Thự để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫56.000.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
3 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
11 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫4.560.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
2 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
17 anh
Bán
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫50.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
352 m²
SanBatDongSan
Xem chi tiết
5 anh
Bán
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫75.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
382 m²
SanBatDongSan
Xem chi tiết
6 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫3.900.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
3 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
2 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫4.900.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
1.012 m²
SanBatDongSan
Xem chi tiết
12 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫4.800.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
3 phòng ngủ
Dotproperty
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫1.600.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
292 m²
SanBatDongSan
Xem chi tiết
10 anh
Bán
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫50.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
6.172 m²
SanBatDongSan
Xem chi tiết
Xemảnh
Bán
Bất động sản để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
Thỏa Thuận
Nha Trang, Khánh Hòa
Dotproperty
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫6.300.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
94 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết