Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Thái Nguyên

Loại giao dịch
Bán(14.624)
Cho Thuê(1.844)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(9.492)
130 nhà
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫3.100.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫3.200.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.300.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫1.999.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫3.150.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.780.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.780.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.450.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.450.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.780.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.450.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.450.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫3.990.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.650.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫19.500.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.660.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫7.000.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫3.990.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫980.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫2.470.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫1.070.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫34.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
8 anh
Biệt Thự Bán
Biệt Thự để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫30.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
CẬP NHẬT
Nhà mặt phố để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫90.000.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Thái Nguyên, Thái Nguyên
₫62.800.000
Thái Nguyên, Thái Nguyên
Vico
Xem chi tiết