Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Tân Phú

Loại giao dịch
Bán(68.565)
Cho Thuê(10.234)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(48.843)
101 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.100.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
52 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.100.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
44 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫7.500.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
4 phòng ngủ
5 phòng tắm
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫6.250.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.200.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
57 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.800.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫3.700.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.600.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.400.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.680.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
126 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.500.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
64 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.300.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫8.000.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
59 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.000.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
46 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.000.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
47 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫14.490.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
6 phòng ngủ
6 phòng tắm
165 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.100.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.500.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
46 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫4.120.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
53 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Căn hộ Bán
MỚI
Căn hộ để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫2.950.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫8.800.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
69 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫5.800.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
63 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫21.000.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
146 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫3.650.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
42 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố để bán tại Tân Phú, Đồng Nai
₫7.500.000.000
Tân Phú, Đồng Nai
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết