2

Nhà tại Phủ Lý

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố bán tại Hà Nam
₫15.800.000.000
Hà Nam
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
102 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà mặt phố Bán
Nhà mặt phố bán tại Hà Nam
₫6.500.000.000
Hà Nam
4 phòng ngủ
2 phòng tắm
220 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "nhà phủ lý"
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Hà Nam
₫2.900.000.000
Hà Nam
118 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.400.000.000
Hà Nam
100 m²
3 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫2.550.000.000
Hà Nam
79 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Kho xưởng Bán
Kho xưởng bán tại Hà Nam
₫48.000.000.000
Hà Nam
6.600 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.800.000.000
Hà Nam
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.200.000.000
Hà Nam
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫30.000.000.000
Hà Nam
10.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫3.050.000.000
Hà Nam
232 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.750.000.000
Hà Nam
217 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫5.000.000.000
Hà Nam
265 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫4.500.000.000
Hà Nam
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫3.800.000.000
Hà Nam
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.200.000.000
Hà Nam
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫46.000.000.000
Hà Nam
38.000 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.380.000.000
Hà Nam
68 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.300.000.000
Hà Nam
90 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Mặt bằng Bán
Mặt bằng bán tại Hà Nam
₫115.000.000
Hà Nam
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫1.330.000.000
Hà Nam
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hà Nam
₫4.100.000.000
Hà Nam
1.265 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
65 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫12.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
1.225 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.470.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
36 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.100.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
50 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.200.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
5 phòng ngủ
3 phòng tắm
70 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.800.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
57 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫5.900.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
39 m²
1 ngày + 3 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search