531

Nhà tại Huế

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.350.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
60 m²
3 ngày + 6 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.650.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
90 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫5.800.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
99 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.190.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
55 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.680.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
55 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.300.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
90 m²
19 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫7.700.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
209 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.400.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
94 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.350.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
61 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.300.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
49 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.300.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
79 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.450.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.450.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
644 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.100.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
97 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.450.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
122 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.980.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
35 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.450.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
37 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.880.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.800.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
77 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫6.900.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
6 phòng ngủ
6 phòng tắm
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.650.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫4.900.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
126 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.690.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
61 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.550.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
53 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫6.700.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
208 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search