Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Huế

Loại giao dịch
Bán(7.930)
Cho Thuê(896)
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(5.220)
562 nhà
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.250.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
100 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.830.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
88 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.000.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
3 phòng tắm
100 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫5.200.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
177 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.750.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
487 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.500.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
110 m²
1 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫6.900.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
6 phòng ngủ
6 phòng tắm
80 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.750.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
88 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.300.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
78 m²
2 tuần + 17 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.400.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫6.900.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.100.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.690.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
40 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.750.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.790.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
873 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.600.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
138 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫6.100.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
119 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.100.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫1.900.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫8.000.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
7 phòng ngủ
4 phòng tắm
96 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.100.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
56 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.100.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
97 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.350.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
60 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫2.300.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
49 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Huế, Thừa Thiên Huế
₫3.300.000.000
Huế, Thừa Thiên Huế
79 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết