313

Nhà tại Bến Cát

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.560.000.000
Bến Cát, Bình Dương
64 m²
3 ngày + 8 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫480.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
3 ngày + 8 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.100.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
3 ngày + 8 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.670.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
3 ngày + 8 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.640.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.100.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.670.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫3.850.000.000
Bến Cát, Bình Dương
120 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.660.000.000
Bến Cát, Bình Dương
75 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.000.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.680.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.800.000.000
Bến Cát, Bình Dương
118 m²
26 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.970.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
26 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.200.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
26 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.450.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
19 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫600.000.000
Bến Cát, Bình Dương
70 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.850.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫3.280.000.000
Bến Cát, Bình Dương
80 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.000.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.300.000.000
Bến Cát, Bình Dương
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫3.100.000.000
Bến Cát, Bình Dương
200 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫385.000.000
Bến Cát, Bình Dương
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.950.000.000
Bến Cát, Bình Dương
300 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫2.600.000.000
Bến Cát, Bình Dương
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà bán tại Bến Cát, Bình Dương
₫1.950.000.000
Bến Cát, Bình Dương
65 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search