Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Nhà tại Điện Bàn

Loại giao dịch
Bán(372.463)
Cho Thuê(27.121)
Loại nhà
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(229.181)
212 nhà
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫1.000.000.000
Quảng Nam
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫5.900.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
895 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫8.000.000.000
Quảng Nam
132 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.190.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
130 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫12.000.000.000
Quảng Nam
140 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫7.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
360 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫5.900.000.000
Quảng Nam
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫2.900.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
150 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫15.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
467 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫1.650.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
3 phòng ngủ
1 phòng tắm
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫3.700.000.000
Quảng Nam
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫3.880.000.000
Quảng Nam
240 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫3.900.000.000
Quảng Nam
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫1.350.000.000
Quảng Nam
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
50 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫13.100.000.000
Quảng Nam
288 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫2.100.000.000
Quảng Nam
91 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫5.000.000.000
Quảng Nam
95 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Nam Giang, Quảng Nam
₫14.000.000.000
Nam Giang, Quảng Nam
390 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫1.600.000.000
Quảng Nam
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫3.200.000.000
Quảng Nam
240 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫2.500.000.000
Quảng Nam
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫7.400.000.000
Quảng Nam
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫1.950.000.000
Quảng Nam
Vico
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫3.200.000.000
Quảng Nam
120 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Quảng Nam
₫2.000.000.000
Quảng Nam
Vico
Xem chi tiết