Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Long th nh Bất động sản

Loại giao dịch
Bán(31)
Cho Thuê(11)
Vị trí
Bất kỳ
Hồ Chí Minh (18)
Hà Nội (6)
Long An (5)
Đồng Nai (2)
Bình Phước (1)
Loại nhà
Bất kỳ
Căn hộ(8)
Đất(8)
Nhà mặt phố(7)
Nhà(4)
Biệt Thự(2)
Mặt bằng(2)
✚ Xem thêm...
Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫1.500.000.000
₫1.500.000.000 - ₫3.000.000.000
₫3.000.000.000 - ₫4.500.000.000
₫4.500.000.000 - ₫6.000.000.000
₫6.000.000.000 - ₫7.500.000.000
₫7.500.000.000 - ₫12.000.000.000
₫12.000.000.000 - ₫16.500.000.000
₫16.500.000.000 - ₫21.000.000.000
₫21.000.000.000 - ₫25.500.000.000
₫25.500.000.000 - ₫30.000.000.000
₫30.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ Phòng ngủ
2+ Phòng ngủ
3+ Phòng ngủ
4+ Phòng ngủ
Khu vực: m²
 - 
Chọn diện tích
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Xem thêm...
phòng ngủ
1+ phòng tắm
2+ phòng tắm
3+ phòng tắm
4+ phòng tắm
Ảnh
hình ảnh kèm theo(19)
Truy vấn liên quan đến "long th nh":
5 bất động sản
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán
₫25.000.000.000
240 m²
1 tuần + 1 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Long An
₫4.000.000.000
Long An
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
100 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫6.800.000.000
Hà Nội, Hà Nội
62 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Căn hộ Bán
Căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫2.400.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
Dotproperty
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫2.600.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
20 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Quang cáo tương tự với "long th nh"
Xemảnh
Đất Bán
MỚI
Đất để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫10.700.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
1.036 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.500.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
54 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫22.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
98 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Căn hộ Bán
CẬP NHẬT
Căn hộ để bán
Thỏa Thuận
70 m²
Enbac
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫6.950.000.000
Hà Nội, Hà Nội
102 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
40 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.200.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
50 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Mặt bằng Bán
CẬP NHẬT
Mặt bằng để bán
Thỏa Thuận
Enbac
Xem chi tiết
4 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫9.000.000.000
Hà Nội, Hà Nội
40 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫6.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
82 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫6.000.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
30 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫3.200.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
60 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
₫4.800.000.000
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
88 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Mặt bằng Bán
CẬP NHẬT
Mặt bằng để bán
Thỏa Thuận
Enbac
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
300 m²
1 ngày + 12 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫4.400.000.000
Hà Nội, Hà Nội
3 phòng ngủ
4 phòng tắm
34 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫18.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
70 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫17.000.000.000
Hà Nội, Hà Nội
82 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Vĩnh Long, Vĩnh Long
₫840.000.000
Vĩnh Long, Vĩnh Long
166 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Hà Nội, Hà Nội
Thỏa Thuận
Hà Nội, Hà Nội
50 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
3 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫3.400.000.000
Hà Nội, Hà Nội
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
51 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Vĩnh Long, Vĩnh Long
₫840.000.000
Vĩnh Long, Vĩnh Long
171 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
4 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán tại Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
2 phòng ngủ
2 phòng tắm
59 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
3 anh
Nhà mặt phố Bán
MỚI
Nhà mặt phố để bán
Thỏa Thuận
3 ngày + 12 giờ ago in Tinraobatdongsan
Xem chi tiết
5 anh
Bán
MỚI
Bất động sản để bán
Thỏa Thuận
78 m²
3 ngày + 12 giờ ago in Phonhadat
Xem chi tiết
5 bất động sản
  • 1