Giá bất động sản cho thuê ở Thanh Hóa (Thanh Hóa)

Giá thuê bất động sản tại Thanh Hóa, trong vùng Thanh Hóa đã tăng đáng kể trong vài tháng qua. Hiện đã có một sự tăng giá mạnh mẽ trong giá thuê thành phố này.

₫28.082.001,83
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫1.523.269,21
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thanh Hóa đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 2, giá trung bình mỗi m² là ₫54.683. Ở Tháng 3 thầu như không thay đổi còn lại tại ₫55.955,28 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 4, Tháng 5) tăng đáng kể 8052 %. Giá mỗi m² giảm 3 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫2.254.876,75 đến ₫60.054 trong Tháng 6, và Tháng 7.

Giá trung bình

Khi đề cập đến giá ở Thanh Hóa (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình cho Tháng 2 là ₫52.947.000. Trong suốt Tháng 3 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫6.000.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 4, Tháng 5) giá trung bình đã giảm đáng kể 60 % với hai tháng trước đó. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã có một sự gia tăng mạnh 158 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ hiển thị các bất động sản với giá cả phải chăng nhất có 1 Phòng ngủ. Chúng 51 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình của ₫15.964.470 ở Thanh Hóa. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá phải chăng nhất là 1 Phòng ngủ. Chúng 51 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 218 % đắt hơn so với giá trung bình(₫198.081 / m²) ở Thanh Hóa. Bất động sản với giá đắt nhất khi đề cập đến số lượng Phòng ngủ / m² là 1 Phòng ngủ. Chúng 218 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá thuê trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Cửa hàng" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫32.435.032 nó 63 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình trong Thanh Hóa. "Nhà mặt phố" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản hợp lý nhất là "Đất" tiếp theo là "Nhà mặt phố". Ở giá ₫12.091.696 nó 51 % hợp lý hơn so với mức giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các bất động sản giá cả phải chăng nhất sẽ là "Cửa hàng" với giá bình quân của ₫191.860 / m² tiếp theo là "Nhà mặt phố" giá ₫192.825 / m². "Đất" là loại đắt tiền nhất của bất động sản với một ₫198.081 / m² giá trị tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫192.825 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Giá trung bình m² tháng bảy
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Thanh Hóa
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫32.435.032
₫62.291
38
452
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng