Giá bất động sản cho thuê ở Như Thanh (Thanh Hóa)

Giá thuê bất động sản tại Như Thanh, trong vùng Thanh Hóa đã tăng đáng kể trong vài tháng qua. Hiện đã có một sự tăng giá mạnh mẽ trong giá thuê thành phố này.

₫22.836.009
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫210.246
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Như Thanh đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3, giá trung bình mỗi m² là ₫178.563,61. Ở Tháng 4 thầu như không thay đổi còn lại tại ₫178.822,53 mỗi m². Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã tăng 111 %, đi từ ₫178.693,06 đến ₫198.911,19 mỗi m². Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 134 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫188.802,12 đến ₫253.133,77 trong Tháng 7, và Tháng 8.

Giá trung bình

Khi đề cập đến giá ở Như Thanh (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong thời gian Tháng 3, giá trung bình là ₫29.131.931. Ở Tháng 4 giá này giữ nguyên tại ₫28.053.633. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã giảm đáng kể 54 % với hai tháng trước đó. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng lên 112 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá thuê trung bình Phòng ngủ minh họa rằng những bất động sản có 1 Phòng ngủ là những giá cả phải chăng nhất. Với giá ₫28.685.640 chúng 51 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Như Thanh . Các bất động sản với mức giá trung bình cao nhất có! 4 Phòng ngủ, Giá chúng 23 % đắt hơn mức trung bình. Sau đó chúng tôi có các bất động sản với 3 Phòng ngủ giá ₫28.923.969.

Riêng về giá bán bình quân với m², những bất độn sản có 4 Phòng ngủ là hợp lý nhất với chi phí ₫130.245 / m², với trung bình ₫237.114,29 / m² giá Như Thanh. Các bất động sản với giá trung bình đắt nhất có 1 Phòng ngủ. chúng 9 % đắt hơn so với trung bình tiếp theo bất động sản với 2 Phòng ngủ với một mức giá ở ₫216.837 / m².

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá thuê trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Căn hộ" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫28.685.640 nó 31 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình trong Như Thanh. "Nhà" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Loại bất động sản đắt nhất là "Đất" tiếp theo là "Nhà". Với giá ₫35.692.459 nó 55 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các bất động sản giá cả phải chăng nhất là "Nhà" với giá trung bình ₫145.188 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫148.427 / m². "Căn hộ"là loại giá cả phải chăng nhất phần tài sản có ₫233.448 / m² giá trị tiếp theo "Đất" với mức giá trung bình ₫148.427 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Như Thanh
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫28.685.640
₫237.114,29
188
414
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng