Giá bất động sản cho thuê ở Hương Trà (Thừa Thiên Huế)

Giá thuê bất động sản tại Hương Trà, trong vùng Thừa Thiên Huế đã tăng đáng kể trong vài tháng qua. Hiện đã có một sự tăng giá mạnh mẽ trong giá thuê thành phố này.

₫27.108.214,5
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫256.149,32
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Hương Trà đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 12, giá trung bình mỗi m² là ₫200.694,35. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫270.940,78. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 2, Tháng 3) tăng đáng kể 133 %. Giá mỗi m² giảm 79 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫275.161,88 đến ₫218.124,23 trong Tháng 4, và Tháng 5.

Giá trung bình

Khi đề cập đến giá ở Hương Trà (quận & huyện), đã tăng đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng đầu tiên của chúng tôi trong thời gian Tháng 12, là ₫20.072.222. Trong Tháng 1 giá này trải qua một sự gia tăng đáng kể đạt ₫33.463.305. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 2, Tháng 3) giá trung bình đã có một sự gia tăng đáng kể 125 % với hai tháng trước đó. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm đáng kể so với trước đó bốn tháng trước từ ₫30.140.740 đến ₫21.043.162, nghĩa là 70 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá thuê trung bình Phòng ngủ minh họa rằng những bất động sản có 1 Phòng ngủ là những giá cả phải chăng nhất. Với giá ₫21.168.824 chúng 8 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Hương Trà . Các bất động sản với mức giá trung bình cao nhất có! 3 Phòng ngủ, Giá chúng 100 % đắt hơn mức trung bình. Sau đó chúng tôi có các bất động sản với 4 Phòng ngủ giá ₫30.833.171.

Riêng về giá bán bình quân với m², những bất động sản có 2 Phòng ngủ là những cái đắt nhất với mức chi phí ₫277.898 / m², với trung bình ₫213.081,7 / m² price in Hương Trà. Các bất động sản với giá trung bình đắt nhất có 3 Phòng ngủ. chúng 47 % đắt hơn so với trung bình tiếp theo bất động sản với 4 Phòng ngủ với một mức giá ở ₫303.476 / m².

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá thuê trung bình sẽ hiển thị các loại bất động sản "Nhà mặt phố" như một đắt nhất. Tại một chi phí ₫21.168.824 nó 14 % đắt hơn so với giá trung bình tại Hương Trà. "Nhà" được coi là loại bất động sản đắt nhất thứ hai. Loại bất động sản đắt nhất là "Nhà" tiếp theo là "Nhà mặt phố". Với giá ₫24.208.211 nó 46 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các bất động sản giá cả phải chăng nhất sẽ là "" với giá bình quân của ₫215.100 / m² tiếp theo là "Nhà mặt phố" giá ₫232.070 / m². "Nhà" là loại đắt tiền nhất của bất động sản với một ₫303.476 / m² giá trị tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫232.070 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Hương Trà
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thừa Thiên Huế
₫21.168.824
₫213.081,7
112
1.338
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng