Giá bất động sản cho bán ở Thanh Hóa vùng

Giá trung bình trong Thanh Hóa vùng giảm giá mạnh trong các tháng gần đây Có sự giảm giá mạnh ở vùng này

₫805.316.131,67
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫ 21.585.303
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thanh Hóa đã tăng đáng kể trong 6 tháng qua. Trong suốt Tháng 2, giá bình quân mỗi m² là ₫37.188.271. Tháng tiếp theo (Tháng 3) giá có giảm phát đáng kể đạt ₫20.268.350 mỗi m². Hai tháng sau (Tháng 4, Tháng 5) đã giảm đáng kể 62 % trong giá mỗi m² với hai tháng trước với. Trong hai tháng qua, giá mỗi m² đã có sự sụt giảm đáng kể 78 %. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh giá ₫23.253.004 trong bốn tháng đầu tiên của mẫu đối với 4 tháng trước đó và giá với ₫18.249.898 mỗi m² trong hai tháng qua (Tháng 6, Tháng 7).

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Thanh Hóa(vùng), này đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Trong các mẫu đầu tiên tháng Tháng 2 mức giá trung bình là ₫-1.246.509.840. Trong khi Tháng 3nó đã đi qua một lạm phát mạnh đạt ₫2.022.462.500 so với hai tháng trước. Trong hai tháng theo giá trung bình đã giảm -6 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã một sự gia tăng đáng kể 1130 % đối với bốn tháng trước đó đi từ với ₫181.709.408 một ₫2.052.529.536.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho mỗi Phòng ngủ cho thấy rằng các tài sản với giá rẻ nhất có 1 Phòng ngủ. Mức giá này 75 % thấp hơn so với chi phí trung bình của ₫518.333.333 ở Thanh Hóa. Theo Phòng ngủ các bất động sản với giá rẻ nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 45 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Dựa trên giá trung bình cho mỗi m², những bất động sản có 1 Phòng ngủ thì 31 % rẻ hơn so với trung bình (₫12.803.704 / m²) ở Thanh Hóa. Bất động sản có đắt đỏ nhất Phòng ngủ / m² giá là 4 Phòng ngủ. Chúng 142 % nhiều tốn kém hơn so với trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị mức giá trung bình theo các loại bất động sản cho thấy "Biệt Thự" như là một giá rẻ nhất. Với một chi phí trung bình của ₫2.063.587.500 it is 94 % chi phí hợp lý hơn so với mức trung bình trong Thanh Hóa. Tiếp theo là "Nhà" giá ₫195.072.704. Loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" và là 31 % chi phí hợp lý hơn so với mức trung bình, tiếp theo "Mặt bằng" với chi phí ₫1.386.390.014.

Dựa trên chi phí trung bình cho mỗi m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất với một chi phí trung bình của ₫11.736.872 / m², theo đó "Căn hộ" giá ₫17.632.813 / m². "Mặt bằng" với mức giá trung bình ₫369.431.286 / m² là loại tốn kém nhất của bất động sản tiếp theo "Nhà" giá ₫58.408.090 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Giá trung bình m² tháng bảy
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫2.063.587.500
₫18.558.093
4.344
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin