Giá bất động sản cho bán ở Thừa Thiên Huế vùng

Giá trung bình trong Thừa Thiên Huế vùng giá có tăng một chút trong vài tháng gần đây Hiện đã có một lạm phát trong giá cả trong khu vực này.

₫1.143.109.804,83
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫ 16.850.996
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thừa Thiên Huế đã tăng lên trong 6 tháng qua. Trong suốt Tháng 12, giá bình quân mỗi m² là ₫16.156.389. Ở Tháng 1 giá khá nhiều ở lại cùng lúc ₫16.488.378 mỗi m². Giá mỗi m² cho hai tháng sau thực tế ở lại cùng, đi từ ₫16.322.384 đến ₫16.843.036 mỗi m². Trong hai tháng qua, giá đã ở lại cùng đối với giá trị trung bình trong 4 tháng qua đi từ một mức giá trung bình cho mỗi m² của ₫16.582.710 đến ₫17.387.568 trong suốt Tháng 4 và Tháng 5.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Thừa Thiên Huế(vùng), này đã giảm đáng kể trong 6 tháng qua. Trong tháng mẫu đầu tiên Tháng 12 mức giá trung bình là ₫1.699.223.750. Ở Tháng 1 giá là như nhau tại ₫1.624.577.500. so với hai tháng trước. Trong hai tháng theo giá trung bình đã giảm -15 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã một sự gia tăng đáng kể 285 % đối với bốn tháng trước đó đi từ với ₫707.533.504 một ₫2.014.262.528.

Giá trung bình Phòng ngủ

The đồ thị dưới hiển thị các các giá cả trung bình cho mỗi số của Phòng ngủ cho thấy rằng với những bất động sản 4 !ADENADORMITORIOS1! là những bất động sản với giá rẻ nhất. Chúng 63 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình ở Thừa Thiên Huế tiếp theo là với những bất động sản 1 với mức giá trung bình ₫1.616.204.082. Theo Phòng ngủ các bất động sản với giá rẻ nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 10 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Dựa trên mức giá trung bình cho mỗi m² những bất động sản có 1 Phòng ngủ là những bất động sản đắt đỏ nhất với một mức giá ₫20.014.202 / m² là ₫18.621.353 / m² giá trị trung bình trong Thừa Thiên Huế vùng. Bất động sản có đắt đỏ nhất Phòng ngủ / m² giá là 4 Phòng ngủ. Chúng 119 % nhiều tốn kém hơn so với trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị mức giá trung bình theo các loại bất động sản cho thấy "Mặt bằng" như là một giá rẻ nhất. Với một chi phí trung bình của ₫2.040.987.500 it is 46 % chi phí hợp lý hơn so với mức trung bình trong Thừa Thiên Huế. Tiếp theo là "Nhà mặt phố" giá ₫1.104.645.204. Loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" và là 22 % chi phí hợp lý hơn so với mức trung bình, tiếp theo "Căn hộ" với chi phí ₫1.458.312.500.

Dựa trên chi phí trung bình cho mỗi m² các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất với một chi phí trung bình của ₫13.931.052 / m², theo đó "Căn hộ" giá ₫22.516.402 / m². "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫44.554.921 / m² là loại tốn kém nhất của bất động sản tiếp theo "Mặt bằng" giá ₫39.627.934 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Giá trung bình m² tháng năm
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thừa Thiên Huế
₫2.040.987.500
₫18.621.353
43.402
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin