Giá bất động sản cho bán ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai)

Giá bất động sản tại Vĩnh Cửu, ở Đồng Nai vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫1.492.685.797,5
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫5.810.619,83
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Vĩnh Cửu đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 10, giá trung bình mỗi m² là ₫9.480.580. Ở Tháng 11 mức giá này khá nhiều vẫn giữ ở mức một giá trị của₫9.033.141 mỗi m². Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 12, Tháng 1) giảm đáng kể 60 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 35 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫7.420.924 đến ₫2.590.011,5 trong Tháng 2, và Tháng 3.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Vĩnh Cửu (quận & huyện), đã không thay đổi trong 6 tháng qua. Trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong thời gian Tháng 10, mức giá trung bình là ₫1.491.800.000. Ở Tháng 11 Mức giá này vẫn còn ở ₫1.512.458.333. Trong hai tháng theo giá trung bình vẫn giống nhau đối với với hai tháng trước từ ₫1.502.129.152 đến ₫1.455.346.944. Trong hai tháng qua, giá trung bình đã khá nhiều vẫn giữ nguyên đối với các giá trị trung bình trước đi từ giá trị trung bình của ₫1.478.738.048 và ₫1.520.581.248 giữa Tháng 2 và Tháng 3.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 2 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.541.050.000 chúng 59 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Vĩnh Cửu. Các bất động sản với mức giá trung bình cao nhất có 1 Phòng ngủ, Giá của chúng là 20 % nhiều tốn kém hơn so với mức trung bình. Sau đó chúng tôi có các bất động sản với 2 Phòng ngủ giá ₫633.162.299.

Riêng về giá bán bình quân với m² , những bất động sản có 2 Phòng ngủ là những tốn kém nhất với chi phí ₫5.011.511 / m², với trung bình ₫3.053.538 / m² giá Vĩnh Cửu. Bất động sản với giá trung bình cao nhất có 1 Phòng ngủ. Chúng 101 % đắt hơn giá trung bình của các bất động sản sau với 2 Phòng ngủ giá ₫5.011.511 / m².

giá theo loại bất động sản

Đối với giá trung bình dựa trên các bất động sản với Vĩnh Cửu chúng ta có thể thấy rằng các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" giá ₫633.162.299, chúng 59 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình của (!PRECIO2!). "Đất" có giá thấp nhất. Giá này thì 59 % giá cả phải chăng hơn so với giá trung bình nói trên.

Theo giá diện tích trung bình của m² các loại bất động sản đắt nhất là "Đất với mức giá trung bình ₫5.011.511 / m². "Đất" với giá bình quân của ₫5.011.511 / m² có giá đắt nhất và sẽ hướng đến các thành phố giàu có hơn.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng ba
Giá trung bình m² tháng ba
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Vĩnh Cửu
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Đồng Nai
₫1.541.050.000
₫3.053.538
776
122.532
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin