Giá bất động sản cho bán ở Thuận An (Bình Dương)

Giá bất động sản tại Thuận An, ở Bình Dương vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫1.085.014.583,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫15.869.361,33
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thuận An đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 10, giá trung bình mỗi m² là ₫11.506.124. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫12.820.493. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 12, Tháng 1) đã có một tăng đáng kể 124 %. Giá mỗi m² đã có một sự gia tăng đáng kể 150 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫13.616.480 đến ₫20.375.124 trong Tháng 2, và Tháng 3.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Thuận An (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá ở Tháng 10 là ₫788.537.500, tăng từ Tháng 11 cho đến ₫864.525.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 12, Tháng 1) giá trung bình đã tăng đáng kể từ 124 % so với 2 tháng trước. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 152 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 1 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.213.050.000 chúng 31 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Thuận An. Các bất động sản với mức giá trung bình cao nhất có 3 Phòng ngủ, Giá của chúng là 64 % nhiều tốn kém hơn so với mức trung bình. Sau đó chúng tôi có các bất động sản với 4 Phòng ngủ giá ₫1.868.009.288.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 3 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫18.401.515 / m², với trung bình ₫20.725.821 / m² giá Thuận An. Bất động sản với giá trung bình cao nhất có 4 Phòng ngủ. Chúng 9 % đắt hơn giá trung bình của các bất động sản sau với 2 Phòng ngủ giá ₫20.669.692 / m².

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Đất" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫1.213.050.000 nó 39 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Thuận An. "Căn hộ" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Nhà mặt phố" tiếp theo là "Phòng trọ". Với giá ₫1.113.838.518 nó 47 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Phòng trọ" với chi phí trung bình của ₫3.395.576 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫5.778.097 / m². "Căn hộ" là loại rẻ nhất của tài sản với một ₫19.401.766 / m² giá trị tiếp theo "Nhà mặt phố" với mức giá trung bình ₫16.995.069 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng ba
Giá trung bình m² tháng ba
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Thuận An
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Bình Dương
₫1.213.050.000
₫20.725.821
4.750
46.930
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin