Giá bất động sản cho bán ở Thanh Hóa (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Thanh Hóa, ở Thanh Hóa vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫1.075.641.129
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫12.672.160
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thanh Hóa đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3,giá trung bình mỗi m² là ₫15.610.393. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫10.450.372. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) giảm 92 % so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫12.507.336 to ₫13.001.808 trong Tháng 7 y Tháng 8

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Thanh Hóa (quận & huyện), giá đã giảm đáng kể trong vòng 6 tháng trước. Giá trung bình cho Tháng 3 là ₫1.469.507.692. Trong suốt Tháng 4 giá cả đã giảm đáng kể đến ₫843.950.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã giảm đáng kể 76 % với hai tháng trước đó. Dựa trên phân tích của bốn giá đầu tiên và hai tháng qua, mức giá trung bình đã tăng mạnh 116 % trong 2 tháng qua.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 4 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫966.635.000 chúng 96 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Thanh Hóa. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá thấp nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 30 % chi phí hợp lý hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 3 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫11.394.915 / m², với trung bình ₫11.416.271 / m² giá Thanh Hóa. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 209 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Biệt Thự" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫966.635.000 nó 45 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Thanh Hóa. "Căn hộ" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản loại rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Căn hộ". Ở giá ₫710.634.701 nó 0 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫8.772.903 / m² tiếp theo là "Căn hộ" giá ₫12.206.260 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫40.286.449 / m² chi phí tiếp theo "Cửa hàng" với mức giá trung bình ₫26.051.746 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Thanh Hóa
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫966.635.000
₫11.416.271
1.112
5.038
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng