Giá bất động sản cho bán ở Thanh Hóa (Thanh Hóa)

Giá bất động sản tại Thanh Hóa, ở Thanh Hóa vùng đã có sự gia tăng mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã trải qua một sự tăng giá mạnh mẽ trong thành phố này.

₫1.045.928.459,5
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫12.169.669,17
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thanh Hóa đã tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 1, giá trung bình mỗi m² là ₫9.409.721. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² tăng lên ₫13.578.951. Trong hai tháng sau giá mỗi m² đã tăng 113 %, đi từ ₫11.494.336 đến ₫13.030.382 mỗi m². Giá mỗi m² đã hầu như không thay đổi trong hai tháng qua so với mức giá trung bình của bốn tháng trước đó đi từ giá trung bình ₫12.262.359 to ₫11.984.289 trong Tháng 5 y Tháng 6

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Thanh Hóa (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 1, là ₫841.969.697. Trong Tháng 2 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.355.339.286. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 3, Tháng 4) giá đã tăng trung bình ₫1.098.654.464 đến ₫1.156.728.832. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫1.127.691.648 đến ₫882.402.048, nghĩa là 78 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 4 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫678.600.000 chúng 94 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Thanh Hóa. Các bất động sản với mức giá trung bình cao nhất có 1 Phòng ngủ, Giá của chúng là 13 % nhiều tốn kém hơn so với mức trung bình. Sau đó chúng tôi có các bất động sản với 2 Phòng ngủ giá ₫678.564.340.

Riêng về giá bán bình quân với m² , bất động sản với 1 Phòng ngủ là những cái rẻ nhất với chi phí ₫6.981.069 / m², với trung bình ₫10.173.644 / m² giá Thanh Hóa. Bất động sản với giá trung bình cao nhất có 4 Phòng ngủ. Chúng 247 % đắt hơn giá trung bình của các bất động sản sau với 2 Phòng ngủ giá ₫12.302.842 / m².

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Biệt Thự" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫678.600.000 nó 21 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Thanh Hóa. "Căn hộ" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Căn hộ". Với giá ₫712.058.109 nó 42 % đắt hơn giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Đất" với chi phí trung bình của ₫8.790.476 / m² tiếp theo là "Căn hộ" giá ₫12.230.710 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫40.367.144 / m² chi phí tiếp theo "Cửa hàng" với mức giá trung bình ₫26.103.929 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Giá trung bình m² tháng sáu
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Thanh Hóa
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Thanh Hóa
₫678.600.000
₫10.173.644
1.048
3.770
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
các thành phố khác trong vùng