Giá bất động sản cho bán ở Thủ Dầu Một (Bình Dương)

Giá bất động sản tại Thủ Dầu Một, ở Bình Dương vùng đã giảm mạnh trong vài tháng qua. Giá bất động sản cho nhà cũ đã giảm mạnh tại thành phố này.

₫511.415.901,33
Giá trung bình trong 6 tháng vừa qua
₫15.764.044,5
Giá/m² trong 6 tháng vừa qua
Giá trung bình m2

Giá mỗi m² ở Thủ Dầu Một đã có sự sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm. Ở Tháng 3,giá trung bình mỗi m² là ₫22.871.272. Trong các tháng tiếp theo giá mỗi m² giảm đáng kể ₫14.188.255. Giá cho hai tháng sau trong (Tháng 5, Tháng 6) giảm đáng kể 80 so với 2 tháng trước. Giá mỗi m² giảm 84 % trong hai tháng qua so với mức giá trung bình cho bốn tháng trước đó. Điều này đã được thu được bằng cách so sánh bốn tháng đầu của thời kỳ này đi từ một mức giá cho mỗi m² của ₫16.650.711 đến ₫13.990.712 trong Tháng 7, và Tháng 8.

Giá trung bình

Dựa trên giá ở Thủ Dầu Một (quận & huyện), đã tăng lên đáng kể trong 6 tháng qua. Giá trung bình trong tháng mẫu đầu tiên của chúng tôi trong suốt Tháng 3, là ₫-1.951.704.796. Trong Tháng 4 giá đã tăng đáng kể đến ₫1.669.800.000. Trong suốt hai tháng sau (Tháng 5, Tháng 6) giá trung bình đã tăng đáng kể từ -1310 % so với 2 tháng trước. Trong hai tháng qua, mức giá trung bình đã giảm mạnh so với trước đó bốn tháng trước từ ₫852.442.496 đến ₫-170.637.392, nghĩa là -20 % giảm.

Giá trung bình Phòng ngủ

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Phòng ngủ minh họa rằng những tài sản có 4 Phòng ngủ là những người với giá rẻ nhất. Với giá ₫1.805.830.000 chúng 79 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình cho Thủ Dầu Một. Dựa trên Phòng ngủ giá trị, bất động sản với giá cao nhất là 2 Phòng ngủ. Chúng 8 % đắt hơn so với trung bình nói trên.

Riêng về giá bán bình quân với m² , những bất động sản có 1 Phòng ngủ là những tốn kém nhất với chi phí ₫18.389.728 / m², với trung bình ₫12.751.263 / m² giá Thủ Dầu Một. Bất động sản với giá đắt nhất dựa trên các số Phòng ngủ / m² là 4 Phòng ngủ. Chúng 210 % đắt hơn so với giá trị trung bình nói trên.

giá theo loại bất động sản

Biểu đồ hiển thị giá trung bình sẽ hiển thị các loại tài sản "Nhà mặt phố" như là một giá cả phải chăng nhất. Tại một chi phí ₫1.805.830.000 nó 57 % rẻ hơn so với giá bình quân ở Thủ Dầu Một. "Mặt bằng" được coi là loại bất động sản giá cả phải chăng nhất thứ hai. Bất động sản loại rẻ nhất là "Đất" tiếp theo là "Phòng trọ". Ở giá ₫1.210.715.496 nó 20 % chi phí hợp lý hơn so với mức giá trung bình.

Theo chi phí trung bình cho mỗi m², các loại bất động sản với giá rẻ nhất là "Phòng trọ" với chi phí trung bình của ₫4.112.795 / m² tiếp theo là "Đất" giá ₫8.234.233 / m². "Nhà mặt phố" là loại tốn kém nhất của bất động sản với một ₫38.525.600 / m² chi phí tiếp theo "Nhà" với mức giá trung bình ₫24.299.348 / m².

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Giá trung bình m² tháng tám
Số lượng bất động sản được sử dụng ở Thủ Dầu Một
Số lượng bất động sản được sử dụng ở vùng Bình Dương
₫1.805.830.000
₫12.751.263
27.222
204.520
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin